www.som360.org/ca
Gent gran

Quina evolució té la psicosi quan la persona envelleix?

L’evolució de les persones amb psicosi quan es fan grans es caracteritza per una disminució de la símptomatologia positiva, que causa menys interferència en la seva vida quotidiana. En canvi, hi ha més presència de símptomes negatius (aplanament afectiu, desconnexió de l’entorn…), afectius i de depressió. També hi ha un augment de problemes de salut en comparació amb la població general, és a dir, hi ha més prevalença de malalties neurològiques, cardiovasculars o respiratòries.