www.som360.org/ca
Tractament

Què puc fer si el meu fill o la meva filla no es vol prendre la medicació?

És important que comenteu amb el terapeuta els dubtes que tingueu sobre el tractament, sobretot si no es vol prendre la medicació. L’objectiu és que el tractament es pugui pactar amb els pares i amb la persona afectada, encara que sigui menor. Quan hi ha a acords i no hi ha imposicions, és més fàcil que hi hagi un seguiment adequat del tractament. La millor manera d’assegurar aquesta adherència és tenir un bon vincle amb el professional i confiar en les seves recomanacions.