www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Puc deixar la medicació si ja em trobo bé?

La medicació no s'ha d'interrompre sense la supervisió d'un professional. Els antidepressius no es poden deixar de manera brusca, perquè poden aparèixer símptomes de retirada (ansietat, diarrea, somnis vívids). Aquests efectes es poden evitar reduint-ne lentament la dosi abans de deixar-los completament.