www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Puc conduir si els antidepressius em provoquen son?

Generalment, si l'antidepressiu provoca somnolència, s'acostuma a prescriure a la nit per afavorir el descans nocturn. Però, si et sents somnolent i sense reflexos durant el dia, no hauries de conduir ni treballar en situacions que comportin un risc.