www.som360.org/ca
Psicosi

La psicosi pot provocar confusió i desorientació?

Les persones amb diagnòstic clínic de psicosi, quan estan connectades a la realitat, no tenen perquè presentar més confusió ni sentir-se més desorientades que la mitjana de la població general, però quan es troben en un brot o crisi sí que solen presentar aquestes característiques. És important consultar amb la persona professional de referència perquè pugui descartar que siguin símptomes causats per alguna malaltia o per algun tractament.