www.som360.org/ca
Tractament

Pot ser que els antidepressius no em facin sentir més bé?

Els antidepressius ajuden a moltes persones que tenen depressió, però en algunes ocasions pot haver-hi una resistència al tractament. També pot ser que la depressió estigui influenciada per diversos factors psicològics o biològics, o per esdeveniments vitals que puguin condicionar la resposta al tractament amb fàrmacs. En aquests casos potser és necessari combinar-los amb altres tipus d'intervenció (psicoteràpia, canvis d'hàbits, un altre tipus de tractament, etc.). Cada situació requereix una avaluació exhaustiva per part del professional que t'atén .