www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

La persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària pot arribar al suïcidi?

Les conductes autolesives, els intents de suïcidi i la mort constitueixen les conseqüències més greus dels trastorns de la conducta alimentària. Les persones amb trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia tenen més conductes autolesives, idees suïcides, temptatives i suïcidis consumats que la població general. El trastorn depressiu major i l’abús de substàncies associat als TCA són factors de risc per a la conducta suïcida.