www.som360.org/ca
https://estigma.som360.org/es

La no discriminació és un dret?

Sí, totes les persones tenen dret a rebre un tracte igualitari i a no ser discriminades.

La discriminació i les vulneracions de drets generen un patiment a la persona que pot ser causa de problemes de salut mental (determinants socials), alhora que el fet de tenir un problema de salut mental és una font de discriminació. 

Aquesta discriminació es pot donar en tots els àmbits de la vida diària: laboral, educatiu, assistencial i lúdic, entre d’altres. La discriminació, l’estigma i l’autoestigma són obstacles molt importants en la recuperació de la persona. 

A més, hi ha persones que són discriminades doblement: per tenir un problema de salut mental i per aspectes com el seu gènere (especialment les dones), el color de la pell, haver estat en un centre penitenciari, el seu nivell socioeconòmic, etc.