www.som360.org/ca
Maternitat

Hi ha més risc de tenir un part complicat si tens psicosi?

La literatura ens indica que hi ha més complicacions en la dona i en el nounat en dones amb esquizofrènia, moltes vegades atribuïbles a condicionants socials d'adversitat que algunes vegades acompanyen la psicosi. Alguns d'aquests condicionants poden ser la situació social, el consum de tabac o de substàncies, la violència de gènere o dèficits nutricionals.

Les gestants amb esquizofrènia tenen més risc de complicacions neonatals, com ara parts prematurs, baix pes en néixer o retard de creixement intrauterí. És molt important, per poder reduir aquest risc, tenir uns bons hàbits d'autocura (alimentació, exercici, hores de son adequades), fer un seguiment adequat durant l'embaràs i poder fer consultes davant de qualsevol empitjorament de la teva salut mental.