www.som360.org/ca
Tractament

Hi ha investigació centrada en la psicosi?

Sí. La recerca en psicosi s’orienta a millorar les eines d’avaluació, de detecció i de prevenció, així com a descobrir noves intervencions terapèutiques per a la millora dels tractaments disponibles. La finalitat última de la recerca és millorar les condicions de vida de les persones que tenen psicosi i de les seves famílies.