www.som360.org/ca
Autisme

Hi ha graus d'autisme?

Hi ha una confusió sobre la paraula «espectre», amb la qual se sol  imaginar una línia que comença en «poc» i acaba en «molt». Però això no és així. Cada persona amb TEA té un grau diferent de dificultat en cada àrea, com el llenguatge, la sensibilitat, la rigidesa, les conductes repetitives, etc. En el que sí que hi ha graus és en el nivell d'ajuda que precisen: grau 1, necessiten ajuda; grau 2, necessiten ajuda notable; i grau 3, necessiten ajuda molt notable.