www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Com puc ajudar la meva amiga o amic que té anorèxia o bulímia?

Moltes de les persones que tenen anorèxia o bulímia agraeixen un tracta normal. És a dir, no fer res diferent. Sí que es recomana proposar activitats i parlar de temes que no tinguin a veure amb el pes o la imatge corporal. Estar al costat de la persona que té aquest trastorn, escoltar-la i mostrar-li suport és de gran ajuda.