www.som360.org/ca
Senyals alarma

Com podem detectar la psicosi en una persona amb discapacitat intel·lectual?

Les persones amb una discapacitat intel·lectual lleu/moderada presenten senyals d'alarma molt similars als de les persones amb funcionament intel·lectual normal, si bé poden ser més complexes d'identificar a causa de les dificultats en l'expressió verbal i al solapament diagnòstic que genera la discapacitat intel·lectual. Aquests senyals d'alarma precedeixen els símptomes psicòtics (es poden iniciar uns dies o fins i tot setmanes abans) i són molt rellevants per poder oferir una atenció precoç de la psicosi.

En els casos de persones amb una discapacitat intel·lectual moderada/greu, els senyals d'alarma es focalitzen més en canvis en els patrons basals de conducta, i solen associar-se a conductes desafiadores.  Alguns d'aquests senyals poden ser

  • Elevada ansietat psicofísica.
  • Auto o heteroagressivitat.  
  • Destrucció d'objectes. 
  • Hàbits atípics.
  • Empitjorament de conductes repetitives.
  • Conductes relacionades amb el retraïment o el negativisme.
  • Pèrdua d'habilitats apreses.
  • Sensació de temor o por.
  • Afectació del ritme son-vigília.
  • Afectació de la ingesta alimentària.  

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una probabilitat tres vegades més gran de presentar aquest trastorn en comparació amb la població general.