www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Cal que tota la família segueixi els mateixos hàbits alimentaris (horaris i varietat d’ingestes)?

No és necessari que la família segueixi les mateixes pautes que la persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària, però sí que és facilitador que segueixin unes pautes saludables similars i coherents amb les pautes terapèutiques.