www.som360.org/ca
Totes les respostes

Autolesionar-se significa tenir un trastorn límit de personalitat o algun altre tipus de trastorn mental?

Dr. Daniel Vega Moreno
Dr. Daniel Vega Moreno
Doctor en psicología
Consorci Sanitari de l'Anoia

Durant molt de temps, a les classificacions diagnòstiques, l’autolesió només apareixia com un símptoma del trastorn límit de la personalitat (TLP). En el context clínic, la realitat és que l’autolesió és un fenomen transdiagnòstic molt freqüent, que està present en diferents problemes de salut mental (per exemple, trastorns de la conducta alimentària, trastorns depressius).

Per altra banda, també sabem que l’autolesió és molt freqüent en la població general i que pot tenir lloc sense que hi hagi cap altre trastorn mental. De fet, sabem que aproximadament el 30% dels adolescents i adults joves de la població general s’ha autolesionat alguna vegada a la vida. Recentment, l’autolesió no suïcida s’ha incorporat al DSM-5 (la guia clínica de referència en el diagnòstic de trastorns mentals) com una categoria diagnòstica a estudiar, la qual cosa podria ajudar a diferenciar-la d’altres problemes de salut mental.

Estàs veient:
Anna Sintes
Dra. Anna Sintes Estévez
Psicòloga clínica. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Dr. Daniel Vega Moreno
Dr. Daniel Vega Moreno
Doctor en psicología
Consorci Sanitari de l'Anoia