A. Elvira Rodríguez Calderón

Tècnica en Integració Social. Membre del Grup de Recerca en Salut Mental en Primera Persona (GR1P)"
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio Veus
A. Elvira Rodríguez Calderón