Cecilia Rebeca Sanchez Moscona

Membre del Grup de Recerca en Salut Mental en Primera Persona (GR1P)
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio Veus
Cecilia Rebeca Sanchez Moscona