Trobades digitals

Joventut
Joves comparteixen les seves inquietuds i com afecten el benestar emocional
Sensellarisme
Impacte en la salut mental de les persones en situació de sensellarisme
Trastorn de la conducta alimentària
Nous models d’atenció a les persones amb TCA i el seu entorn
Trastorns depressius
Aproximació al trastorn a les diferents etapes de la vida