Trobades digitals

Trastorn de la conducta alimentària
Nous models d’atenció a les persones amb TCA i el seu entorn
Trastorns depressius
Aproximació al trastorn a les diferents etapes de la vida
Discapacitat intel·lectual
Una visió dels problemes i necessitats en les diferents etapes de la vida