Trobades digitals

Una visió d’experts a escala internacional sobre les estratègies que s’estan implementant per gestionar l’impacte de la COVID-19 en la salut mental.
L’impacte del confinament en l’augment de la violència dins de les llars
Una mirada sobre l’experiència viscuda durant la pandèmia per part de professionals i persones afectades per algun trastorn de salut mental