www.som360.org/ca

Mireia Donés Mas

Responsable relacions externes, comunicació i projectes socials
Mireia Donés Mas
Fundació Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu
Avatar genérico para representar a una organización