www.som360.org/ca

Els maltractaments a la infància i l'adolescència

El silenci, la culpa o la vergonya són factors que dificulten la detecció dels casos i el tractament precoç.
Carme Tello Casany
Dra. Carme Tello Casany
Presidenta
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)
maltratos infancia

Al llarg de la història de la humanitat el nen i la nena han estat subjectes passius de maltractament, negligència i abús sexual. No es fins 1874 quan es produeix un fet històric: Mary Ellen Willson, una nena de 9 anys sotmesa a gravíssims maltractaments físics, va ser protegida per la "Societat Americana per a la Prevenció de crueltat dels animals". Es va recorre a la legislació de protecció dels animals perquè no existia cap tipus de legislació que protegís els nens dels maltractaments i la crueltat.

L'any 1989 l'Assemblea General de les Nacions Unides va signar la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDN), tractat internacional que reconeix l’infant com a subjecte de dret. Posteriorment, al 2000, es van signar el protocol facultatiu de la CDN, relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia. El 2007 es va signar el Conveni de Lanzarote, el conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels infants i adolescents i contra l'explotació i l'abús sexual.

La preocupació pel tema dels maltractes va donar lloc a la creació a Catalunya, l'any 1988, de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) i, a Espanya, de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), dos años después. Actualment. La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, presentada al Congreso de los Diputados de España, és una bona proposta per avançar en la presa de consciencia i actuacions per parar aquesta xacra.

L'abús sexual i el maltractament es dóna en un 90% dels casos dins del cercle de família i de persones conegudes. El Consell d'Europa planteja als seus estats membre que és urgent abordar, en les escoles primàries i secundàries, el tema de l'abús sexual a menors en l'àmbit familiar. És el cas de la campanya “UN de cada CINC”.

El silenci, la culpa o la vergonya son factors dificulten la detecció de casos i, per tant, el seu tractament precoç.

La presa de consciència d'aquesta xacra encoberta pot evitar que en un futur les víctimes repeteixin, com a víctimes o com a botxins, les pautes de violència apreses durant la infància.

Actualment és important no oblidar que els menors tenen a accés a continguts pornogràfics d’internet a edats cada cop més primerenques. Aquest accés no controlat te desastroses conseqüències en el desenvolupament psicoemocional dels infants i adolescents i en el increment d'agressors sexuals menors de18 anys.

Encara que actualment sembla existir una major sensibilitat i preocupació en la societat sobre el tema dels maltractaments, negligència i abusos sexuals en la infància i adolescència, aquest tipus de població continua sent majoritàriament invisible. Això es degut a dificultats en la detecció, l'atenció individual i continuada de les víctimes i les seves famílies i als problemes de coordinació en xarxa dels diferents professionals i agències implicats. Per aquest motiu pensem que és necessari donar visibilitat al problema per tal de conscienciar a l'administració i a la població en general.

El 18 de novembre és el Dia Europeu per a la Protecció dels Nens de l’Abús sexual i explotació sexual. Aquest 2020, centrat en “Prevenir els comportaments de risc dels nens: imatges y / o vídeos sexuals autogenerats els nens.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 18 de novembre de 2020
Darrera modificació 18 de novembre de 2020
Carme Tello Casany

Dra. Carme Tello Casany

Presidenta
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)