www.som360.org/ca

Guies que et guien

Guies de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental
Barbara Mitats Carmona
Bàrbara Mitats Carmona
Responsable de Programes de recuperació i suport mutu
Federació Salut Mental Catalunya
adolescentes

Contribuir a la capacitació de familiars i professionals de diferents àmbits que acompanyen infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental és la finalitat dels nous materials elaborats per la Federació Salut Mental Catalunya (SMC).

Les guies, elaborades conjuntament amb la consultoria social Spora Sinergies, i amb el finançament de la Fundació Probitasi altres finançadors, tenen com a objectius:

  • Donar orientacions per entendre i circular per la xarxa de salut mental.
  • Comprendre millor possibles situacions complexes que poden aparèixer en infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental.
  • Donar orientacions per abordar millor aquestes situacions.
  • Fomentar la cura i l’autocura en mares, pares i altres figures que els acompanyen.

Una bona capacitació de les persones que acompanyen pot revertir positivament en la millora de l’infant, adolescent o jove. En aquest sentit, les noves guies de salut mental infantojuvenil de SMC aposten per un abordatge relacional i sistèmic que inclou les diferents perspectives i necessitats de tots els implicats.

Convivència i procés participatiu

Conviure amb infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental pot suposar una experiència intensa i desorientadora. Disposar de coneixements per prendre decisions que permetin establir un rumb i corregir-lo tants cops com sigui necessari davant les situacions que es viuen, pot ajudar a que les famílies i altres figures d’acompanyament puguin posar en marxa estratègies de relació que els permetin travessar el malestar, el conflicte i el patiment amb una perspectiva de cura i de suport mutu, i d’acompanyament, en el camí cap a la recuperació.

Les guies s’han elaborat mitjançant un procés participatiu que ha recollit el coneixement de 79 experts per experiència pròpia, familiars i professionals.

El resultat són quatre guies temàtiques sobre:

Navegar la salut mental infantojuvenil 

Tenir una problemàtica de salut mental és quelcom comú i habitual si atenem a les estadístiques de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental durant la seva vida. Per tant, és molt probable que una persona del nostre entorn proper, o una mateixa, presenti una problemàtica de salut mental en algun moment. També segons l’OMS, la meitat dels trastorns mentals apareix per primera vegada abans dels 14 anys i un 75% d’ells comencen abans dels 18 anys.

Les dades actuals, corroboren la situació d’emergència i urgència que ens aboca a comprometre’ns i sumar esforços per millorar la salut mental dels infants, adolescents i joves:

  • Durant la pandèmia, un 30,3% de joves (entre els 18 i els 24 anys) ha tingut trastorns d'ansietat. 
  • S'han disparat els trastorns de la conducta alimentària (TCA). Augmenten en un 52% els ingressos en la unitat d’aguts i un 40% en l’hospital de dia. 
  • Els intents de suïcidi en adolescents augmenten un 27% en l'any de la pandèmia (han passat de 473 el 2019 a 601 el 2020). Alguns centres de salut mental infantil-juvenil ja han atès tantes temptatives els primers tres mesos d'aquest 2021 com en tot el 2019 

És especialment rellevant el contrast que hi ha entre la predominança que tenen les problemàtiques de salut mental i el poc coneixement que en tenim.

A diferència d’altres situacions comunes de pèrdua de salut, gairebé no disposem de coneixements o recursos quan cal enfrontar-se per primera vegada a un problema de salut mental. Malauradament l’estigma associat als problemes de salut mental, ho fa encara més difícil i obstaculitza el demanar ajuda.

Aquest desconeixement no és casual. Per una banda, la salut mental és un tema tabú, sobre el qual no es parla obertament. Per una altra, és un tema que està travessat per molts estereotips i prejudicis negatius que ofereixen una visió completament esbiaixada de les problemàtiques de salut mental. Ambdós elements, el tabú i els estereotips, es retroalimenten creant un cercle de desinformació i confusió.

Les situacions de salut mental són quelcom variable, on les circumstàncies i l’estat personal són canviants. Aquest fet comporta la necessitat de ser conscients i flexibles, per mantenir o reorientar el rumb en l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb un problema de salut mental. 

Acompanyar als joves i infants amb problemes de salut mental

Les guies pretenen donar orientacions a les famílies i altres figures acompanyants d’infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental, posant en escena aquells elements que són significatius a l’hora de donar sentit a la situació, així com aquells elements a tenir en compte per poder acompanyar-los en el seu procés. I també volen transmetre orientacions per poder establir un punt de partida des d’on actuar i relacionar-nos, per construir rutes i poder afrontar situacions complexes, recollint el punt de vista tant dels infants, adolescents i joves, com de les persones que els acompanyen.

Visibilitzar les necessitats de la família o d’altres figures d’acompanyament en salut mental ajuda a entendre aquesta realitat de manera global i a donar respostes que suposin una millora pel benestar personal de les persones de l’entorn proper i del mateix infant, adolescent o jove. 

En el marc del projecte de formació en salut mental infanto-juvenil, a més a més de la publicació d’aquests nous materials, s’ofereixen tallers de capacitació per a familiars i professionals de l’entorn comunitari (de serveis no especialitzats en salut mental)  que acompanyen infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental. El treball fet en els tallers també permet promoure sinèrgies amb i des de les Taules de Salut Mental, per impulsar millores en l’atenció en salut mental infanto-juvenil a nivell local.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 8 de juliol de 2021
Darrera modificació 8 de juliol de 2021
Barbara Mitats Carmona

Bàrbara Mitats Carmona

Responsable de Programes de recuperació i suport mutu
Federació Salut Mental Catalunya