www.som360.org/ca

La xarxa de salut mental: orientacions i suport

La xarxa de salut mental té per objectiu tractar i tenir cura de les persones amb trastorn mental i els seus familiars. Tanmateix, la xarxa de salut mental és un sistema de serveis i recursos que també produeix efectes en les persones, més enllà del seu objectiu. Aquesta és una guia orientada a: donar pautes per saber interpretar la xarxa de salut mental, minimitzar-ne les dificultats comunicatives i gestionar els malestars i conflictes emocionals que es puguin sentir.

Bàrbara Mitats, Ma Jesús San Pío, Aleix Caussa Bofill
(2020)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022