www.som360.org/ca

The state of children in the European Union

Aquest informe d'UNICEF resumeix les anàlisis d'UNICEF sobre el benestar infantil i
progrés per als nens a la Unió Europea (UE) durant el període de l'actual legislatura de la UE, 2019-2024, i identifica qüestions clau per al proper cicle polític.

UNICEF
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024