www.som360.org/ca

La salut mental en el sistema penitenciari català. Visió de conjunt i reptes.

Informe que s'emmarca dins de la campanya Radar de Privilegi Zero, de l'entitat Justícia i Pau Barcelona. Aquest treball posa el focus en una situació que afecta moltes de les persones recluses de Catalunya: com es reflecteix a l'estudi, la majoria tenen problemes significatius de salut mental; des d'ansietat i depressions, passant per addiccions a drogues o alcohol, fins a trastorns psíquics greus.

L'estudi examina l'estat de la salut mental als centres penitenciaris catalans, les condicions de vida i el tractament mèdic i penitenciari que reben les persones amb trastorn mental.

El seu propòsit principal és afavorir una reflexió sobre la necessitat d'una atenció adequada a les persones amb problemes de salut mental, respectuosa de la seva dignitat humana i que en promogui el benestar i el desenvolupament.

Genís Costa, Marc García, Eva Gutiérrez, Eduard Ibáñez, Laura Lao, Blanca Melloni, Andrea Roig, Núria Sastre, Tania Sueiro, Marc Viu
(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023