www.som360.org/ca

Salut digital a l’edat pediàtrica

Consideracions i recomanacions en relació amb la salut digital a l'edat pediàtrica elaborat per la Societat Catalana de Pediatria (SCP). Es tracta d'un document dirigit tant a les famílies com els professionals vinculats amb la infància.

Sociedad Catalana de Pediatria
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024