www.som360.org/ca

Recomanacions per a la detecció i el diagnòstic del TEA en nenes i dones

En els darrers anys, l'increment de persones a la població general que reben un diagnòstic de trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) ha estat exponencial i especialment significatiu en el cas de les nenes i les dones. No obstant això, degut al fet que el TEA s'ha considerat tradicionalment com un trastorn que majoritàriament afecta els homes, existeix un important buit de coneixement sobre com es presenta aquesta condició en el cas de les nenes i dones i com impacta en la seva qualitat de vida.

Aquesta guia pretén afavorir la detecció i el diagnòstic del TEA en el cas de les nenes i les dones, recollint testimoniatges en primera persona i aportant recomanacions de bona pràctica que es dirigeixen principalment a professionals de l'àmbit educatiu, sanitari i social.

La finalitat última de la guia és afavorir l'assumpció d'una perspectiva de gènere transversal i efectiva en els processos de detecció i diagnòstic del TEA, sensibilitzant els equips professionals i dotant-los d'eines pràctiques per incorporar-la al seu exercici habitual.

Cristina Hernández Layna, María Verde Cagiao, Ruth Vidriales Fernández, Marta Plaza Sanz, Cristina Gutiérrez Ruiz
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022