www.som360.org/ca

QualityRights: instrument de qualitat i drets de l'OMS

QualityRights: instrument de qualitat i drets de l'OMS: evaluant i millorant la qualitat i els drets humans als centres de salut mental i de suport social.

L'objectiu de l'Instrument de Qualitat i Drets de l'OMS és donar suport als països en l'avaluació i la millora de la qualitat i els drets humans dels seus centres de salut mental i de suport social. L'instrument es basa en una extensa revisió internacional feta per persones amb discapacitat mental i les seves organitzacions. S'ha posat a prova a països d'ingressos baixos, mitjans i alts i està dissenyat per aplicar-se a qualsevol d'aquests entorns econòmics.

Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. OMS
(2012)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022