www.som360.org/ca

Protocol addicional a la Convenció Americana sobre Drets Humans en matèria de drets econòmics, socials i culturals "Protocolo de San Salvador"

Aquest protocol estableix per als Estats americans l'obligació d'adoptar, d'acord amb els seus procediments constitucionals i les disposicions vigents, les mesures legislatives o d'un altre caràcter que siguin necessàries per fer efectius els drets, quan l'exercici d'aquests no s'estigui garantit.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1988)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024