www.som360.org/ca

Primers Auxilis en Salut Mental en adolescents i joves

Fitxa amb recomanacions per a l’actuació en situacions de crisi en salut mental en adolescents i joves. Elaborats per SMC i Fundació Probitas, en col·laboració amb la Unitat de Trauma Crisi i Conflictes vinculada a la Univeristat Autònoma de Barcelona.

Aquests materials prenen com a referència el programa internacional de Primers Auxilis Psicòlogics en Salut Mental, i per fomentar l’autocura de professionals i familiars.

(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024