www.som360.org/ca

Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Guía para el profesorado

Aquesta guia pretén ser un recurs d'educació per a la salut i informació per al professorat que pugui ser útil per modificar actituds negatives dels adolescents en relació amb la imatge corporal, el pes i l'alimentació.

La guia recull conceptes clau sobre els trastorns de la conducta alimentària (TCA), senyals d'alarma, pautes sobre com actuar i acompanyar les famílies i els recursos disponibles a Castella-la Manxa.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022