www.som360.org/ca

Planificació anticipada de decisions en salut mental: Guia de suport per a professionals i persones usuàries dels Serveis de Salut Mental

Aquesta guia de planificació de decisions anticipades en salut mental, elaborada pel grup de Drets Humans i Salut Mental del Pla Integral de Salut Mental d'Andalusia, es va publicar el 2015, però es va revisar el 2020 per oferir informació més pràctica i clara que faciliti el treball dels professionals en el suport a usuaris a expressar les seves decisions de manera anticipada.

Es tracta d'una eina per conèixer, de manera anticipada, les necessitats i les preferències en l'atenció que servís per garantir el dret a la presa de decisions per part de les persones en situacions en què es determina que tenen limitada la capacitat per decidir.

(2020)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023