www.som360.org/ca

Les pantalles i tu: una relació addictiva?

Guia publicada pel Consell de la Joventut de Barcelona adreçada a adolescents i joves. En aquest material es pretén mostrar algunes de les diferents addiccions a les noves tecnologies que hi ha, quins són els senyals d'alarma, el tractament, les mesures de prevenció i els recursos a què es pot recórrer en cas de donar-se el problema.

Consell de la Joventut de Barcelona
(2019)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022