www.som360.org/ca

Observatori de les discriminacions a Barcelona

Informe anual de l'Observatori de les discriminacions a Barcelona on es recullen dades detallades en relació a les situacions de discriminació que s'han donat al llarg de l'any, així com les accions i estratègies que s'han realitzat per afrontar-les i els reptes de futur.

L'informe es basa principalment en les dades quantitatives i qualitatives recollides per les entitats que formen l'Observatori, que inclouen l'Oficina per la No Discriminació (OND), la Mesa d'Entitats amb Servei d'Atenció a les Víctimes de Discriminació (SAVD), formada per 22 entitats i el Centre de Recursos en Drets Humans de l'Ajuntament de Barcelona.

L'informe recull les discriminacions per motiu de racisme i xenofòbia, discapacitat, llengua, religió, salut, edat, gènere, ideologia, aporofòbia i LGTBIfòbia.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022