www.som360.org/ca

Observació general núm. 8 (2022) sobre el dret de les persones amb discapacitat a la feina i a l'ocupació

L'objectiu del document és aclarir les obligacions dels estats part en relació amb el dret al treball i a l'ocupació consagrat a l'article 27 de la Convenció. La Convenció estableix els principis i les normes que regeixen el dret de les persones amb discapacitat a la feina i a l'ocupació, i estableix la base perquè els Estats part compleixin els seus compromisos en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en particular la meta 8.5, relativa a aconseguir, per al 2030, l'ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i les dones, incloses les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per treball d'igual valor.

Naciones Unidas
(2022)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024