www.som360.org/ca

National Eating Disorders Collaboration

NEDC és una iniciativa del govern australià dedicada a desenvolupar i implementar un sistema d'atenció basat en evidència consistent a nivell nacional per a la prevenció i el tractament dels trastorns de la conducta alimentària (TCA).

En aquesta web (en anglès) s'hi recull l'evidència de la investigació, l'experiència clínica, l'experiència viscuda i les iniciatives dels professionals a Austràlia.

National Eating Disorders Collaboration
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022