www.som360.org/ca

Mental health, human rights and legislation: guidance and practice

La salut mental està creixent com una prioritat de salut pública i un imperatiu dels drets humans, i un nombre creixent de països volen adoptar o reformar la legislació relacionada amb la salut mental. Tanmateix, les lleis sobre salut mental actualment sovint no aborden la discriminació i les violacions dels drets humans, fins i tot en els entorns d'atenció a la salut mental. Per donar suport als països en aquest àmbit, l'Organització Mundial de la Salut i l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans han desenvolupat conjuntament aquesta publicació.

La guia proposa nous objectius per a la llei, inclòs establir un mandat clar perquè els sistemes de salut mental adoptin un enfocament basat en els drets. Destaquen les disposicions legals necessàries per promoure la desinstitucionalització i l'accés a serveis de salut mental comunitaris de bona qualitat i centrats en la persona. Destaca com les lleis poden abordar l'estigma i la discriminació i ofereix mesures concretes sobre com eliminar la coacció en els serveis de salut mental a favor de pràctiques que respectin els drets i la dignitat de les persones.

La Guia també proporciona informació clau sobre com adoptar un enfocament basat en els drets humans en revisar, adoptar, implementar i avaluar les lleis relacionades amb la salut mental, i inclou una llista de verificació pràctica que permet als països avaluar si les seves lleis s'alineen amb els estàndards actuals de drets humans.

(2023)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023