www.som360.org/ca

Más allá de la vivienda. Salud mental y sinhogarismo

Aquest informe pretén donar una mica de llum sobre la realitat de salut mental que afecta les persones en situació de sensellarisme i exclusió residencial.

L'informe assenyala els principals elements que defineixen la salut mental en el context del sensellarisme i posa en evidència algunes de les línies que el futur de la investigació en aquest àmbit hauria de recórrer:

  • la interseccionalitat de la salut mental amb la sensellarisme entre determinats col·lectius, com les dones, les persones migrants o joves;
  • els efectes que provoca la dinamicitat i l'impacte de les transicions entre diferents situacions residencials en la salut mental de les persones;
  • el paper preventiu i terapèutic de les xarxes socials i el suport social en relació amb la salut mental en general i en el sensellarisme en particular;
  • la relació entre la resiliència i l'espiritualitat com a factor protector de la salut mental, etc.

A més, fa una sèrie de reflexions sobre el futur i propostes d'acció.

María Elena Ayuso Leno (coord)
(2022)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022