www.som360.org/ca

Más allá de la vivienda. Relaciones sociales y sinhogarismo

En aquest document es recull la realitat social i la solitud amb què conviuen gran part de les persones en situació de sensellarisme i exclusió residencial.

S'identifiquen els principals elements i les característiques que defineixen i envolten les relacions socials en el context del sensellarisme i l'exclusió residencial, alhora que es proposen diferents línies de recerca i acció.

María Elena Ayuso Leno (coord)
(2022)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022