www.som360.org/ca

Más allá de la vivienda. Juventud y sinhogarismo

Aquest informe se centra a analitzar la realitat de les persones joves en situació de sensellarisme amb una perspectiva interseccional que permet obtenir un diagnòstic més precís amb què plantejar possibles solucions.

María Elena Ayuso Leno (coord)
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022