www.som360.org/ca

Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data

Aquest informe ofereix una visió general de l'estat actual del coneixement sobre la soledat i l'aïllament social a la UE. Presenta les conclusions principals de dues anàlisis empíriques dutes a terme pel CCI utilitzant dues fonts d'informació complementàries, és a dir, enquestes i dades en línia. L'anàlisi basada en les dades de l'enquesta ofereix una imatge de les tendències recents en els nivells de soledat autoinformats a tota la UE i identifica les característiques sociodemogràfiques i geogràfiques predominants associades amb la soledat abans i durant els primers mesos de la pandèmia de COVID- 19.

Baarck, J., Balahur-Dobrescu, A., Cassio, L.G., D`hombres, B., Pasztor, Z. and Tintori, G.
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022