www.som360.org/ca

Llibre de recursos i centres de tractament del TCA a Catalunya

Guia que recull els recursos sanitaris públics i privats a Catalunya per a l'atenció als trastorns de la conducta alimentària (TCA).

Inclou també recursos legals, associacions de lluita contra el TCA a Espanya i recursos bibliogràfics.

(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022