www.som360.org/ca

Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya

Estudi realitzat per l’AEES Dincat i l’IESE Business School-University of Navarra que té com a objectiu presentar la realitat de les entitats d’economia social que treballen a favor de la integració laboral i social de les persones amb discapacitat d’especials dificultats a Catalunya i proposar pautes d’actuació de cara al futur d’aquest sector, de manera que la seva missió social quedi reforçada amb un model que asseguri la viabilitat econòmica de les entitats així com l’atenció personalitzada de les persones amb discapacitat.

En concret: es presenta un marc conceptual amb els principis antropològics i socials que expliquen la importància de la integració sòcio-laboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats; s’analitza la situació actual de les empreses que treballen amb aquest col·lectiu; es presenten les fortaleses i debilitats del sector, així com els reptes i oportunitats a què s’enfronta; i es proposa un model de la integració sòcio-laboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats a Catalunya, en el qual s’apunten uns eixos generals d’actuació i s’emfatitzen aquells aspectes clau a tenir especialment en compte.

José Antonio Segarra, Jordi Carrillo, Joan Fontrodona, Luis Palencia, María Jesús Poblete
(2019)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022