www.som360.org/ca

Llibre Blanc de Depressió i Suïcidi 2020

Document estratègic impulsat per la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) i la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM).

El llibre analitza detalladament l'epidemiologia, l'impacte i els abordatges de la depressió i del suïcidi des de perspectives diverses i innovadores. Es tracta d'una actualització i compilació que aborda la problemàtica de la depressió i el suïcidi, i la seva prevenció, en què els aspectes clinico-científics es veuen enriquits amb la diversitat de perspectives, moltes d'elles innovadores i avantguardistes.

Mercedes Navío Acosta, Víctor Pérez Solà
(2020)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022