www.som360.org/ca

Libro Blanco Salud y Género

Aquest informe compta amb la visió científica de professionals de la medicina i persones expertes del sector sociosanitari, que analitzen l'impacte del gènere en una vintena de patologies d'alt impacte per al sistema sanitari espanyol. Aquest Llibre Blanc pretén despertar una reflexió en tota la societat al voltant de la necessitat d'incorporar polítiques i accions sanitàries amb perspectiva de gènere, per garantir la prevenció, la precisió més gran en el diagnòstic i l'equitat de les dones en l'atenció i el tractament de patologies. S'analitzen les estratègies sanitàries i els procediments clínics normalitzats a les diferents patologies on la dona té una alta prevalença o on s'identifica una discriminació en termes assistencials. Aquesta avaluació pretén avançar cap a una sanitat amb més perspectiva de gènere.
El capítol destinat a la salut mental, redactat per Ainoa Muñoz San José, Mercedes Navío Acosta i Maria Fé Bravo Ortiz es troba entre les pàgines 169-190.

Dr. Ángel Gil de Miguel (coord.); Dra. Rosa Polo (coord.)
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024