www.som360.org/ca

Joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona

Document que recull l'estudi resultant de l'actuació d'ofici que va iniciar la Sindicatura de Greuges de Barcelona per abordar la realitat de les persones joves migrades sense referents familiars a la ciutat de Barcelona. El principal enfocament d'aquest informe s'ha centrat en la perspectiva de la garantia de drets humans d'aquest col·lectiu vulnerabilitzat.

S'analitzen les problemàtiques que viuen aquests joves a Barcelona, ​​sobretot a partir dels 18 anys, quan es converteixen en majors i ja deixen d'estar sota la tutela de l'Administració, en cas que hagin estat. L'objectiu ha estat aconseguir una radiografia de la situació d'aquest col·lectiu a la ciutat; identificar les accions, els programes i les estratègies implementades per l'Ajuntament de Barcelona; trobar espais de millora i oportunitats municipals per a l'atenció d'aquestes persones, i, finalment, fer propostes d'acció al consistori.

Sindicatura de Greuges de Barcelona
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022