www.som360.org/ca

Informe. Equidad y derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad. Situación España 2023.

L'objectiu principal d'aquesta investigació és identificar i analitzar els factors que contribueixen a les inequitats sistemàtiques en matèria de salut que experimenten les persones amb discapacitat a Espanya i plantejar mesures i accions clau juntament amb recomanacions estratègiques i programàtiques per reduir aquestes inequitats. L'estudi adopta un enfocament interseccional que incideix en les variables de dona, grans necessitats de suport, discapacitat intel·lectual i residència en entorn rural.

Gloria Álvarez Ramírez
(2023)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024