www.som360.org/ca

Informe Anual del Sistema Nacional de Salud

Informe anual del SNS d'Espanya on es recull informació sobre la salut de la ciutadania, amb dades sobre malalties respiratòries, cardiovasculars, càncer i trastorns mentals, amb la particularitat d'incloure comparacions amb dades internacionals, informació sobre COVID-19 i un apartat específic de salut digital.

Ministerio de Sanidad
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024