www.som360.org/ca

Impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social: realidad y virtualidad

Síntesi de l'estudi Impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social: realidad y virtualidad.

A l'informe s'extreuen aquelles tendències o resultats més significatius, encara que tots són rellevants, i que ofereixen una mirada descriptiva de l'impacte digital viscut i percebut per l'adolescència i les seves famílies, participants dels programes i projectes de Càritas i que van formar la població objecte d'estudi mitjançant una mostra representativa

Cáritas Española
(2022)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022