www.som360.org/ca

Guia sobre l'atenció de persones amb trastorn de l'espectre alcohòlic fetal a l'escola

Aquesta guia s'adreça als professionals de l'àmbit educatiu. El professorat juga un paper clau en leducació i la modulació de la conducta de tot lalumnat i també ha destar preparat per atendre les necessitats especials dels nens amb TEAF.

Esperem pot ser útil per poder identificar els TEAF abans, comprendre millor els comportaments de les persones afectades i ajudar-los en els processos d'aprenentatge, en la integració amb el grup de classe i en l'adaptació a l'entorn educatiu.

Inclou informació sobre el trastorn, les característiques de l'alumnat amb TEAF, les intervencions a l'entorn escolar i aspectes clau de la comunicació entre l'escola i les famílies.

Raquel Vidal, Nuria Gómez
(2020)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022